Директори на БНР от създаването му до днес

Ръководителите на радиото през годините са имали различни имена: Главен уредник на Радио София, Началник на радиоразпръскването и радиофикацията, Главен директор на Българско радио, Председател на Комитета за телевизия и радио, Генерален директор на Българско национално радио. Следва списък на заемалите тези длъжности:

 • Сирак Скитник (1935 г.  – 1943 г.)
 • Йордан Стубел (март 1943 г. – август 1944 г.)
 • Константин Константинов (август-септември 1944 г.)
 • Орлин Василев (1944 г. – 1945 г.)
 • Карло Луканов (1945 г. – 1947 г.)
 • Мишо Николов (1949 г. – 1956 г.)
 • Васил Иванов (1956 г. – 1960 г.)
 • Неделчо Ганчовски (1960 г. – 1965 г.)
 • Алберт Коен (1966 – 1967 г.)
 • Богомил Нонев (1967 г. – 1968 г.)
 • Рад Каменски (1970 г. – 1971 г.)
 • Тодор Стоянов (1968 г.– 1977 г.), председател на Комитет за телевизия и радио
 • Боян Трайков (май 1977 г. – юли 1981 г.)
 • Стефан Тихчев (май 1982 г. – януари 1986 г.) Комитет за телевизия и радио
 • Лальо Димитров (януари 1986 г. – август 1987 г.)
 • Любомир Павлов (август 1987 г. – декември 1989 г.)
 • Филип Боков (декември 1989 г. – февруари 1990 г.)
 • Александър Владков (март 1990 г. – юни 1992 г.) Комитет за радио
 • Иван Обретенов (юли 1992 г. – ноември 1992 г. (и.д.), ноември 1992 г. – юни 1995 г.) Българско радио
 • Вячеслав Тунев (юни 1995 г. – юли 1997 г.) Българско национално радио
 • Лиляна Попова (юли 1997 г. – ноември 1997 г.)
 • Мартин Минков (ноември 1997 г. – януари 1998 г.) (и.д.)
 • Александър Велев (януари 1998 г. – януари 2001 г.)
 • Данаил Данов (януари 2001 г. – февруари 2001 г.) (и.д)
 • Иван Бориславов (февруари 2001 г. – април 2001 г., невстъпил в длъжност)
 • Александър Бръзицов (март 2001 г. – май 2001 г.) (и.д.)
 • Поля Станчева (май 2001 г. – май 2007 г.)
 • Валери Тодоров (май 2007 г. – май 2013 г.)
 • Радослав Янкулов (май 2013 г. – май 2016 г.)
 • Александър Велев (май 2016 г. – юни 2019 г.)
 • Светослав Костов (юни 2019 г. – октомври 2019 г.)
 • Антон Митов (октомври 2019 г. – януари 2020 г.) (и.д.)
 • Андон Балтаков (януари 2020 г. – август 2021)
 • Милен Митев (от август 2021) (и.д. до 27 октомври същата година, когато СЕМ го избира за пълен мандат)
Scroll to Top