Национално радио

Българското национално радио (БНР) е национален обществен доставчик на радиоуслуги, съгласно Закона за радиото и телевизията. Наред с Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, БНР е една от трите обществени медии в България.

Scroll to Top