История на Българското национално радио

Първите ефективни опити за радиопредаване са предприети в България към края на 1929 г. Редовни радиопредавания са направени през 1930 г. от съюза “Родно радио”.